Sve je to ok kada oboje imaju istu percepciju oko financija i trošenja.