Kako uspijevate organizirati život kada su školski praznici? Tko vam čuva dijete ili djecu dok vi radite? Mene već sada strah kako će to izgledati kada škola završi 15.lipnja