Poštovane žene, mlade mame i one koje će to tek postati, molimo Vas da sudjelujete u anonimnoj anketi putem koje se nastoje prikupiti podaci o informiranosti i educiranosti žena u pogledu trudnoće, samog poroda i perioda nakon poroda.

Link na anketu: http://goo.gl/sL9GQM

Hvala Vam.