kada i s čim početi dohranu?
mali je sad 4mj i ima 7kg