Apsolutno je nužno pustiti porodilju da sama oseti na koji način će zauzeti položaj prilikom rađanja kao i kada. Moje iskustvo je takvo da sam, neposredno pred porođaj, osetila momenat da je vreme za...