Poštovane žene, mlade mame i one koje će to tek postati, molimo Vas da sudjelujete u anonimnoj anketi putem koje se nastoje prikupiti podaci o informiranosti i educiranosti žena u pogledu trudnoće,...