molim pomoć ako netko zna...sad sam u 38tj trudnoće i radila sam kks.
nalazi su mi ovakvi
L 13,574(4,4-11,6)
E 4,03 (4,07-5,42)

DKS
segmentirani 72.24% (50-70)
limfociti 14.9% (20-40)...