Problem je bio jer se jako puno spamera registrira, pa je to dodatna provjera. Nadam se da ti sve radi sada?