problem je što pedijatri uglavnom ne prepoznaju neurorizičnu djecu ( razvije se autistični spektar ) koja se ne bi trebala cijepiti ,a neurpedijati odgađaju cijepljenja takve djece do određene dobi ...